ПОДРШКА ТРАНСФЕРУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА – BNT

Циљеви програма:

  • креирање стратешког документа “Основни правци технолошког развоја АП Војводине”

  • креирање мреже и развој капацитета за развој нових технологија (људски ресурси, опрема, просторије)

  • креирање пилот пројеката за увођење нових технологија у МСП сектор

  • финансијска подршка малим и средњим предузећима за увођење нових технологија

  • увођење Покрајинског информационог система за нове технологије

Циљне групе БНТ програма су институције и експерти који се баве општим технолошким развојем и трнсфером нових технологија у следећим областима: информационе и комуникационе технологије, управљање индустријским системима, биотехнологија и производња хране, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, нови материјали, нове технологије у медицини и фармацији и заштита животне средине. Програм БНТ је фокусиран на високе технологије са аспекта развоја и трансфера у глобалу као и у одређеним областима и са таквим приступом ће бити фактор интеграције за све програме привредног развоја, који се баве технологијама и технолошком едукацијом.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој