ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА – NTD

Циљеви програма:

  • подршка развоју наутичког туризма дуж реке Дунав финансијском асистенцијом општинама и компанијама које граде инфраструктуру у овој области.

Развој наутичког туризма Војводина унапређује свој изузетни потенцијал, који није у довољној мери искоришћен, а то је река Дунав.За развој наутичког туризма у АП Војводини предуслов је развој инфраструктуре наутичког туризма, која подразумева изградњу прихватних објеката наутичког туризма, као што су наутичка сидришта, пристани, туристичка пристаништа (домаћа и међународна) марине, наутичко-туристички центри итд. са садржајима за прихват, снабдевање, чување, одржавање и поправку пловних објеката, који се користе у туристичке сврхе и са садржајима за пружање услуга туристима-наутичарима.

Тиме се обезбеђују стандарди у пословању са партнерима на међународном тржишту за долазак и боравак туриста у регион и повезивање региона са дунавским и другим речним турама у овој области

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду