Програм развоја АП Војводине 2014-2020. са Акционим планом

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на седници од 04. априла 2014. године донела Програм развоја АП Војводине за период 2014.-2020. година са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020. године („Службени лист АПВ”, број 13/2014).

Покрајинска влада на седници одржаној дана 03. јула 2014.године донела је Одлуку о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 27/2014).

Преузмите документ:
Одлука о образовању Координационог тела (doc)
Одлука о образовању Координационог тела (pdf)