ШЕМА ПОСЛОВНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ – BSC

Циљеви програма:

  • унапређење стандардизације и сертификације
  • сертификација малих и средњих предузећа у Војводини
  • подизање конкурентности компанија у Војводини и отварање према иностраном тржишту
  • смањење трошкова пословања и повећање продуктивности
  • стварање поверења и заштита потрошача
  • тренинзи за особље пословне структуре Војводине у циљу оспособљавања за давање подршке интерном процесу сертификације
  • оснивање Регионалног центра за стандардизацију и сертификацију који ће пружити реалну основу за едукацију особља из пословних структура у Војводини, како би се оспособили за процес интерне сертификације

Програм подржава социо-економски развој Војводине кроз повећање извоза малих и средњих предузећа путем повећања нивоа квалитета производа и услуга на основу усаглашавања свог пословања са међународним стандардима серије ИСО 9001 и ИСО 14000. Програмом се предвиђа субвенционисање малих и средњих предузећа која су извозно оријентисана. Реализацијом програма БСЦ потпомаже се убрзани процес интеграције на међународно тржиште и стварају се услови за повећање нивоа квалитета производа и услуга.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду