ШЕМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА ТРОШКОВА РАДА – LCS

Циљеви програма:

  • подршка и повећање запошљавања угрожених група становништва у АП Војводини
  • повећање њихових шанси за живот који искључује социјалну помоћ
  • повећање свести о ситуацији ових циљних група
  • повећање прихватљивости ових циљних група од стране предузетника у АП Војводини.

Програм «Шема субвенционисања трошкова рада» ЛЦС, дао је значајан подстицај решавању проблема незапослености, тако што је средства програма усмерио на давање субвенција за ново запошљавање и за самозапошљавање.

Као део програма активне политике запошљавања треба да се установе и посебне мере за запошљавање особа са инвалидитетом, избеглих и расељених лица, као и мере за подстицање запошљавања етничких мањина код којих је израженија стопа незапослености (нарочито је изражен проблем незапослености Рома).

Носилац програма: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова