ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – VIP

Циљеви програма:

  • привлачење страних инвестиција у АП Војводину
  • стимулација страних директних инвестиција на територији АП Војводине креирањем нових и конкурентних радних места, што помаже смањењу незапослености у покрајини и резултира већим примањима
  • пружање информација у вези индустријске гране, квалитета радне снаге и осталих предности инвестирања у Војводину
  • изградња инфраструктуре неопходне за новонастањене компаније.

Носилац програма: Покрајински секретаријат за привреду