Документи

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2019. годину

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2018. годину

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2017. годину

Преузмите документа:

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АПВ за период 01.01. - 31.12.2018. године

Преузмите документа:

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АПВ за период 01.01. - 31.12.2017. године

Преузмите документа:

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АПВ за период 01.01. - 31.12.2016. године

Преузмите документа:

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2017

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине децембар 2018

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине јануар 2018

Преузмите документа:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине новембар 2016

Преузмите документа:

Извештај о извршеним издацима буџета АП Војводине за период I-III 2016

Преузмите документа:

Кодекс понашања у покрајинским органима

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2016.

Преузмите документа:

Извештај о извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01-31.12.2015.

Преузмите документа:

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

Преузмите документа:
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone