Документи

Финансијски план за 2022. годину

Преузмите документа:

Измене и допуне Финансијског плана Службе, септембар 2021.

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја за 2021. годину

Преузмите документа:

Измене и допуне финансијског плана Службе за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Преузмите документа:

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2018/2019

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине јануар 2020

Преузмите документа:

Правилник о утврђивању посебног програма обуке за 2020. годину

Преузмите документа:

Одлука о плану јавних набавки за 2020. годину

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2020. годину

Преузмите документа:

Измене и допуне Финансијског плана Службе за 2019. годину

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2019. годину

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2018. годину

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АПВ за 2017. годину

Преузмите документа:

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АПВ за период 01.01. - 31.12.2018. године

Преузмите документа:

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АПВ за период 01.01. - 31.12.2017. године

Преузмите документа:
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone