Документи

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 2017

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине децембар 2018

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине јануар 2018

Преузмите документа:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине новембар 2016

Преузмите документа:

Извештај о извршеним издацима буџета АП Војводине за период I-III 2016

Преузмите документа:

Кодекс понашања у покрајинским органима

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2016.

Преузмите документа:

Извештај о извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01-31.12.2015.

Преузмите документа:

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

Преузмите документа:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

Преузмите документа:

Финансијски план Службе за реализацију програма развоја АП Војводине за 2015.

Преузмите документа:

Одлука о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Службени лист АПВ” број 51/2014)

Преузмите документа:

Одлука о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине („Сл. Лист АПВ” број 31/2004, 20/2007, 4/2010 и 2/2013)

Преузмите документа:
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone