Јавне набавке

У току 2014. и 2015. године у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, није било спровођења поступака јавних набавки по Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

У току 2016. године, 2017. године, 2018. године, није било спровођења поступака јавних набавки по Закону о јавним набавкама („Сл.лист РС“, број:124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Такође се за сада ни у 2019. години не планира спровођење поступака јавних набавки по Закону о јавним набавкама.

Преузимање:

 pdf ikonica Одлука о плану јавних набавки за 2020. годину

pdf ikonica Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке за 2019. годину

 pdf ikonica План јавних набавки и Одлука о плану јавних набавки за 2019. годину

pdf ikonica Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке за 2018. годину

pdf ikonica План јавних набавки и Одлука о плану јавних набавки за 2018. годину

pdf ikonica План јавних набавки и Одлука о плану јавних набавки за 2017. годину

pdf ikonica План јавних набавки за 2016. годину

pdf ikonica Извршење плана јавних набавки за 2015. годину

pdf ikonica План јавних набавки за 2015. годину

pdf ikonica Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке постављено: 09.10.2015.

Транспарентност буџета Службе
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone