Јавне набавке

У току 2014. и 2015. године у Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, није било спровођења поступака јавних набавки по Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Преузимање:

pdf ikonica План јавних набавки за 2016. годину

pdf ikonica Извршење плана јавних набавки за 2015. годину

pdf ikonica План јавних набавки за 2015. годину

pdf ikonica Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке постављено: 09.10.2015.

Транспарентност буџета Службе
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone