Чланови Координационог тела на Палићу

семинар: „Спровођење, мониторинг, евалиација и извештавање у процесу стратешког планирања“Чланови Координационог тела за имплементацију Програма развоја АП Војводине учествовали су на семинару под називом: „Спровођење, мониторинг, евалуација и извештавање у процесу стратешког планирања“, који је одржан од 28.05-29.05.2015. године на Палићу.

Семинару је присуствовао 21 учесник из Покрајинских секретаријата, Службе и Управа.

семинар: „Спровођење, мониторинг, евалиација и извештавање у процесу стратешког планирања“Током семинара обрађени су најважнији елементи и кључне тачке значајне за спровођење мониторинга, извештавање, као и евалуацију спровођења Акционог плана за имплементацију Програма развоја АП Војводине.

Посебан нагласак је дат мониторингу оријентисаном ка резултатима. Такође су семинар: „Спровођење, мониторинг, евалиација и извештавање у процесу стратешког планирања“обрађивани индикатори, појам и врсте индикатора, њихово дефинисање, као и извори података и средства провере.

Семинар је завршен сумирањем оба дана рада и усменом евалуацијом.

29.05.2015.