Правилник о систематизацији радних места – Архива

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине септембар 2022

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине јануар 2020

Преузмите документа:

Правилник о утврђивању посебног програма обуке за 2020. годину

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине децембар 2018

Преузмите документа:

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине јануар 2018

Преузмите документа:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине новембар 2016

Преузмите документа:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине - април 2016.

Преузмите документа:

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

Преузмите документа:

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине

Преузмите документа: