План развоја АП Војводине 2023-2030.

Доношењем Закона о планском систему Републике Србије, направљен је огроман корак напред у процесу планирања и он треба да омогући успостављање ефикасног, координираног и транспарентног система планирања на свим нивоима власти.

У складу са тим законом, Покрајина је иницирала израду Плана развоја АП Војводине за период 2023-2030. године.

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а процесом израде је координирала Развојна агенција Војводине. У изради овог документа је учествовало више од 20 институција са преко 100 стручних представника, а јавним презентацијама је присуствовало преко 300 заинтересованих грађана.

Документ би требало ускоро да се нађе на Скупштини АП Војводине и о њему ће се изјашњавати посланици Скупштине АП Војводине.

Усвајањем овог Плана, обезбедиће се континуитет у планирању развоја и створити јака основа за вођење јавних политика.

ПЛАН РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030 https://www.planrazvojaapv.rs/