Услуге

УСЛУГЕ КОЈЕ СЛУЖБА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Служба у складу са Одлуком о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, којом је утврђен њен делокруг рада нема у својој надлежности непосредно пружање услуга заинтересованим физичким и правним лицима. Служба у складу са надлежностима пружа једино информације од јавног значаја.

Назив услуге Орган задужен за спровођење
Давање информација од јавног значаја Служба за реализацију програма развоја АП Војводине

ИЗВЕШТАЈ О УСЛУГАМА

  • 2018 – Од Службе у 2018. години, није тражена ни једна информација од јавног значаја
  • 2017 – Од Службе у 2017. години, није тражена ни једна информација од јавног значаја
  • 2016 – Од Службе у 2016. години, није тражена ни једна информација од јавног значаја
  • 2015 – Од Службе у 2015. години, није тражена ни једна информација од јавног значаја
  • 2014 – Од Службе у 2014. години, тражена је једна (1) информација од јавног значаја која се односи на висину и намену доделе средстава невладиним организацијама по конкурсу.
Подели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone