Интензивирано информисање незапослених о обукама у пројекту „Знање свима“

Покрајинска служба за запошљавање у сарадњи са Стручном службом за реализацију Програма привредног развоја АП Војводине, започела је интензивно информисање незапослених о бесплатним обукама у оквиру пројекта „Иновативни систем за унапређење знања и вештина – Знање свима“. Информисање се спроводи како би се незапослена лица мотивисала да се пријаве на обуке којима ће употпунити своје знање, унапредити вештине и стећи искуство које ће им помоћи да буду конкурентнији на тржишту рада.

Организоване су обуке за куваре, пекаре и посластичаре, за израду рукотворина и сувенира, за маркетинг, менаџмент и пословање у туризму, за предузетништво и иновације, и обуке за енглески и немачки језик. Настава ће се одржавати  у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Индустријска 3, у Новом Саду. Пројекат подразумева обуку 290 незапослених лица у Едукативном центру и 300 незапослених лица која ће се обучити користећи систем за учење на даљину.

Како би могли да похађају обуку, незапослени треба да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање и да имају завршену основну или средњу школу, у зависности од врсте обуке за коју се пријављују. Обука је бесплатна, а за одређени број полазника из удаљених места обезбеђен је смештај и исхрана.

Нови Сад, 11. децембар  2013.