Aktuelnosti

Planirane obuke za nezaposlena lica u Edukativnom centru

Dana 06.03.2019. godine, zaključena su tri ugovora za obuke nezaposlenih lica, između Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, ukupne vrednosti od 2.650.000,00 dinara. U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, za ugovoreni iznos sredstava, […]

Pročitaj više >

Projekat „Besplatnom obukom do posla“ predstavljen u Udruženju žena iz Manđelosa

Prezentacija Projekta pod nazivom „Besplatnom obukom do posla“ održana je 24.03.2016. godine u Manđelosu uz podršku Udruženja žena  iz tog mesta. Prezentaciji je prisustvovalo 30 nezaposlenih lica i predstavnice Udruženja žena. Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, predstavili su misiju, ciljeve i kapacitete Centra, […]

Pročitaj više >

U Žitištu predstavljene besplatne obuke za nezaposlena lica

Prezentacija obuka namenjenih nezaposlenim licima pod nazivom „Besplatnom obukom do posla“ održana je 11.03.2016. godine u Žitištu. Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, su pred 45 nezaposlenih lica predstavili  Edukativni centar kroz dosadašnje rezultate rada, vrste i trajanje obuka koje se sprovode  kao i […]

Pročitaj više >

Prezentacija projekta „Besplatnom obukom do posla“ u Bečeju

Prezentacija besplatnih obuka namenjenih nezaposlenim licima pod nazivom „Besplatnom obukom do posla“ održana je u Bečeju 07.03.2016. godine u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje. Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, nezaposlenim licima predstavili misiju, ciljeve i kapacitete Centra, vrste obuka koje se sprovode, način […]

Pročitaj više >

Projekat „Besplatnom obukom do posla“ predstavljen u Udruženju žena Višnja iz Grgurevaca

Prezentacija Projekta „Besplatnom obukom do posla“ održana je 26.02.2016. godine u Grgurevcima uz podršku Udruženja žena Višnja iz Grgurevaca. Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i  Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, predstavili su misiju, ciljeve i kapacitete Centra, obuke koje se sprovode, kao i način prijavljivanja. Prisutnima je takođe predstavljena […]

Pročitaj više >

U Vrdniku predstavljen projekat „Besplatnom obukom do posla“

Prezentacija besplatnih obuka namenjenih nezaposlenim licima pod nazivom „Besplatnom obukom do posla“ održana je 23.02.2016. godine u Vrdniku uz prisustvo 30 predstavnica Udruženja žena Vrdničanka. Prisutnima su se obratili Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra, Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine i  Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova. Predstavljen je […]

Pročitaj više >

Obuka za „My Project”

U toku 2014. godine započet je proces uvođenja sistema za upravljanje projektima „My Project” za potrebe Pokrajinske vlade. Tokom 2015. godine uspešno je završena implementacija sistema za upravljanje projektima „My Project” u sve pokrajinske sekretarijate, što će dodatno unaprediti komunikaciju i sistem izveštavanja na relaciji lokalne samouprave – Pokrajinska vlada. Predstavnici Regionalnog centra za društveno […]

Pročitaj više >

Članovi Koordinacionog tela na obuci o finansijskom upravljanju i kontroli

Članovi Koordinacionog tela učestvovali su na obuci o uspostavljanju i razvoju finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava uključenih u realizaciju programa razvoja AP Vojvodine od 2014-2020. godine, koja je održana od 11.12-13.12.2015. godine u Subotici. Direktor Službe za internu reviziju Lazar Ignjatov, prezentovao je primenu i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, kao i […]

Pročitaj više >

Poseta Edukativnim centrima u Austriji

Studijska poseta koja je realizovana od 08.12.2015. do 11.12.2015. godine u Austriji, bila je prilika za razmenu iskustva sa predstavnicima austrijskih institucija u sprovođenju mera koje imaju za cilj stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje. Direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, Dijana Benka Rosić, direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, […]

Pročitaj više >

7. sednica Koordinacionog tela za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Sednica Koordinacionog tela za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine održana je 18.06.2015. godine u Čortanovcima. Na dnevnom redu sednice bilo je više tačaka i to: predlog Programa rada Koordinacionog tela, razmatranje Izveštaja o realizovanoj obuci članova Koordinacionog tela zaduženih za praćenje sprovođenja Akcionog plana Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine, kao i usvajanje Zapisnika sa […]

Pročitaj više >

Članovi Koordinacionog tela na Paliću

Članovi Koordinacionog tela za implementaciju Programa razvoja AP Vojvodine učestvovali su na seminaru pod nazivom: „Sprovođenje, monitoring, evaluacija i izveštavanje u procesu strateškog planiranja“, koji je održan od 28.05-29.05.2015. godine na Paliću. Seminaru je prisustvovao 21 učesnik iz Pokrajinskih sekretarijata, Službe i Uprava. Tokom seminara obrađeni su najvažniji elementi i ključne tačke značajne za sprovođenje […]

Pročitaj više >

Polaznici obuka zadovoljni sistemom za učenje na daljinu

Prvih nekoliko polaznika koji su se obučavali u projektu „Znanje svima“ koristeći sistem za učenje na daljinu polagali su testove u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, kako bi dobili sertifikate o završenoj obuci i time sebi povećali šanse za zaposlenje. Naime, sistem za učenje na daljinu ključni je i dugoročni cilj […]

Pročitaj više >

Predstavnici Austrijske agencije za razvoj posetili Službu za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine u četvrtoj monitoring misiji

Predstavnici Austrijske agencije za razvoj, na čelu sa menadžerom komponente Grant šeme Milanom Polakom, osvrnuli su se na predložene aktivnosti i preporuke koje su usledile nakon prethodne monitoring posete. Monitoring poseta deo je kontinuiranog rada Austrijske agencije za razvoj na pružanju podrške i pomoći pri implementaciji projekata

Pročitaj više >