Програм привредног развоја АП Војводине 2004—2012.

Период реализације: 2004—2012. година

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је 18. децембра 2003. године усвојила стратешки документ „Програм привредног развоја АП Војводине“, а 29. јуна 2004. године донела је Одлуку о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из Програма привредног развоја АП Војводине. Листа приоритета из Програма привредног развоја АП Војводине се састојала од 14 програма и то:

 1. Подршка трансферу нових технологија (BNT), више >
 2. Фонд за оснивање пословних инкубатора (BBI), више >
 3. Шема пословне стандардизације и сертификације (BSC), више >
 4. Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа (APF), више >
 5. Комасација пољопривредног земљишта (ASC), више >
 6. Фонд за подршку промоцији извоза (BPF), више >
 7. Е-Војводина, више >
 8. Пројекат енергетске ефикасности (EEP), више >
 9. Пилот пројекат водоснабдевања (WSP), више >
 10. Војвођанска Агенција за привлачење инвестиција (VIP), више >
 11. Пројекат развоја наутичког туризма (NTD), више >
 12. Интегрисана квалификациона шема (IQS), више >
 13. Шема субвенционисања трошкова рада (LCS), више >
 14. Центар за стратешка економска истраживања (CESS), више >

Носиоци 14 приоритетних програма били су:

 • Покрајински секретаријат за привреду,
 • Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова,
 • Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој,
 • Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине,
 • Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

У оквиру реализације 14 приоритетних програма из Програма привредног развоја активности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине су биле усмерене на:

 • дефинисање процедура и координирање имплементације активности програма
 • финансијско управљање средствима програма
 • уговарање и праћење реализације уговорних обавеза програмских активности
 • припремање финансијских и других извештаја о реализацији активности
 • сарадњу са донаторима у циљу имплементације активности програма
 • друге организационе, нормативно-правне, финансијско-материјалне, стручно оперативне послове у циљу реализације програма

У току имплементације Програма привредног развоја као резултат програмских активности основано је осам правних лица:

 1. Фонд за подршку инвестиција у Војводини – ВИП
  Основан 2004. године у оквиру програма Војвођанска Агенција за привлачење инвестиција – VIP
 2. Центар за стратешко економска истраживања „Војводина – ЦЕСС“
  Основан 2004. године у оквиру програма Центар за стартешко економска истраживања – CESS
 3. Пословни инкубатор Суботица
  Основан 2006. године у оквиру програма Фонд за оснивање пословних инкубатора – BBI
 4. Пословни инкубатор Зрењанин
  Основан 2006. године у оквиру програма Фонд за оснивање пословних инкубатора – BBI
 5. Пословни инкубатор Сента
  Основан 2007. године у оквиру програма Фонд за оснивање пословних инкубатора – BBI
 6. Пословни инкубатор Нови Сад
  Основан 2009. године у оквиру програма Фонд за оснивање пословних инкубатора – BBI
 7. Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
  Основан 2009. године у оквиру програма Шема пословне стандардизације и сертификације – BSC
 8. Едукативни центар за обуке у професионалиним и радним вештинама
  Основан 2010. године у оквиру програма Интегрисана квалификациона шема – IQS